fbpx

A GARANCIÁLIS ÜGYINTÉZÉS MENETE

Minőségi kifogását bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +3620 2764023

Email cím: info@matrackiszallitas.hu

Postai úton: Netmatrac Kft., 7630 Pécs, Álmos utca 3

Kérjük hogy amennyiben lehetősége van rá, mellékeljen a matrac hibáját bemutató képeket a hiba leírásához. A fényképek kiválzhatják a helyszíni jegyzőkönyv elkészítését. A megfelelő képek elkészítéséhez kollégáink segítséget, tanácsot adnak bármely elérhetőségünkön.

Ha a meghibásodást bemutató képek kivitelezése nem kivitelezhető, kollégánk helyszíni jegyzőkönyet készít, melyben rögzíti a matrac állapotát és használatának körülményeit.

A rögzített adatokat továbbítjuk a gyártó felé, a döntésük szerint jogos garanciális igény esetén javítjuk vagy kicseréljük a terméket.

A Golden Dream a vákuum matrac belső magjára vállal plusz garanciát, a termék leírásában található időre. A párnázatra, textíliára a jótállási idő a jogszabályban meghatározott. A gyártói plusz garancia feltétele a jótállási jegy megléte, ennek hiányában a szavatosság ideje a 151/2003. (IX.22.) Korm .sz. rendeletben foglaltak szerint:

1 év – amennyiben a termék vételára 10.000 – 100.000 Ft között van.

2 év – amennyiben a termék vételára 100.000 – 250.000 Ft között van.

3 év – amennyiben a termék vételára 250.000 Ft felett van.Tisztelt Ügyfelünk!Köszönjük a bizalmukat, amelyet termékünk megvásárlásával tanúsítottak. Célunk az, hogy olyan kiváló minőségű termékeket biztosítsunk Önöknek és családjuknak. amelyek hozzásegítik Önöket a kellemes és élénkítő pihenéshez. A termékeink az ISO 9001 minőségi rendszer szabványainak és követelményeinek megfelelően kerülnek gyártásra. A matracaink hosszan tartó komfortot fognak biztosítani Önöknek.

A szavatosság a matrac belső magjának funkcionális feladatára vonatkozik. A töltő, párnázó rétegre, a huzatra és más a matracban felhasznált anyagra a kötelező jótállási idő vonatkozik. Azokra az elváltozásokra, amelyek a matrac funkcionalitását nem csökkentik (nyúlás, hullámosodás, bolyhosodás, szakadás. oldalkitüremkedés cérnabomlás, színeződés) a garancia nem vonatkozik. A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a forgalmazót terhelő kötelezettségeket a 151/2003. llX.22.) Korm .sz. Rendelet, valamint a Ptk. 307. § tartalmazza. A jótállási esemény észlelését haladéktalanul közölni kell, a késedelmes bejelentésből eredő károkért a vásárlót terheli a felelősség.


FELTÉTELEK A JÓTÁLLÁS HASZNÁLATÁRA:


A jótállás csak az ügyfél által bemutatott pénztári nyugtával, számlával és garancialevéllel érvényes. amellyel bebizonyítható a termék megvásárlása az adott kereskedelmi cégtől. A garancia a termék megvásárlásának dátumától lép érvénybe, amennyiben a használatba vétel 6 hónap elteltével kezdődik meg. A matracot vákuum csomagolás esetén ekkor is ki kell bontani, mert károsodhat a mag belső szerkezete.

A kár helyreállítására való költségeket a gyártó viseli abban az esetben, ha a reklamáció jogos, a magyar Fogyasztóvédelmi Törvény vagy a kereskedelmi garancia rendelkezéseinek megfelelően. ha utóbbi nagyobb jogokat nyújt a törvényhez képest. A jótállás időtartama nem haladhatja meg a garancialevélben feltüntetett időtartamot . A jótállási időszak elteltével a fizetett javítás lehetősége áll rendelkezésre. Garancia csak a termék rendeltetés szerinti helyes használata és a jelen jótállási jegyben leírt, a matrac / fedőmatrac, ágykeret / kicsomagolására, használatára és kezelésére való utasítások betartása esetén nyújtható.

Ha az eladó nem tudja megjavítani a terméket az ügyfél lakcímén, akkor Ö köteles elszállítani javításra a terméket.

A kár helyreállításának költségeit a fogyasztó viseli abban az esetben, ha az áru nem garanciális a magyar Fogyasztóvédelmi Törvény rendelkezéseinek, valamint a kereskedelmi jótállás záradékainak megfelelően.

A gyártó által nem feljogosított szervizben végzett javítások költségeit az ügyfél viseli, még a jótállási időszakban is. A forgalmazó fenntartja azt a jogot, hogy eldöntse a termék cserére jogosult-e vagy javítható-e.

Abban az esetben, ha a matrac a forgalmazónak javításra vagy cserére történő átadása nélkülözhetetlen, akkor a matracot /fedőmatracot, ágykeretet/ gondosan be kell csomagolni, helyesen tárolni jó egészségügyi-higiénikus állapotban, hogy elkerülje a termék további károsodását. A jó állapot megőrzése az ügyfél kötelessége. Ha nem tartja be ezeket a kötelességeket, a garancia nem lesz érvényesíthető.

Abban az esetben, ha már nincs gyártásban hasonló alapanyag vagy a termék, a forgalmazó fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint más hasonló anyagot használjon vagy az adott modellt jellemzőkben és árban a legközelebb álló modellre cserélje.

A Forgalmazó cég nem vállalja a matrac /fedőmatrac, ágykeret/ felszerelési/leszerelési költségeit és a címen az ajtóig történő szállítás költségeit az elszállítás során. A szállítás a címig történik /az emeletre szállítás az ügyfél kötelessége/.

A garancia feltételei csak az otthoni használatra érvényesek és nem alkalmazhatók szállodákra, menedékházakra, vendégházakra és közintézményekre. A termék megvásárlásánál és használatánál a fenti intézményekben a Magyarországon hatályos, 1-éves garancia érvényes, azonban a hosszabbított kereskedelmi garancia nem.

Nem vonatkozik Jótállás az alábbi esetekben:

 • Ha a terméken bárki átalakítást, vagy javítást végzett. Ha a matracokat kemikáliával tisztítják.
 • Ha a matracot porszívózzák, mert a vákuumhatás tönkreteheti a hab térszerkezetét és idő előtti tönkremenetelét okozhatja.
 • A természetes elhasználódásból eredő elváltozás .|bolyhosodás,nyúlás, hullámosodás,oldalkitüremkedés,színeződés stb.) nem garanciális esemény.
 • Ha a matracot tisztításkor erősen dörzsölik.
 • Ha a matrac alatti ágyrácsok közötti távolság nagyobb mint ó cm. (táskarugós matracoknál 4 cm) Ha a matrac alatt, szivacs, vagy nem merev és sík alátámasztás van.
 • Ha a rugós matrac alatt rugós ágyrács van.
 • Nem rendeltetésszerű használat, /ugrálás, ülö használat tornázás,stb../
 • Ha a hibára való tekintettel engedményesen vásárolták a terméket.
 • Matracra folyadék ömlik, illetve a termék szennyezett, vagy higiéniai szempontból kifogásolható.
 • A matracot behajlítják.
 • A matrac címkéjét leveszik.
 • A matracot nem ágyban használják. [pl padlón, heverőn]
 • Amennyiben nem a használati útmutató szerint használták.

A matracot úgy helyezték el, hogy nem közelíthető meg a helyiségben minden berendezési tárgy, ki és bejárat, csak a matrac nem rendeltetésszerű használatával. PI.: átjárás, állás rajta.

Nem garanciafis elemek:


 • A matrac törzsének besüppedése 3 cm-nél kisebb, a fedőmatrac magjának besüppedése 1 cm-nél kisebb.
 • A matrac rongálódása a nem megfelelő ágykeret használata következtében történt.
 • Komfort érzet, a matrac puhaságának vagy keménységének természetes változása, nem a megfelelő komfortú matrac választása.
 • Foltok, bepiszkolódás vagy égésnyomok miatt.
 • A textíliák és a damaszt feldörzsölődése.
 • A matrac fogantyúk, a törzs levegőztető nyílásai.
 • A termék elpenészedése párás helyiségben, vagy ahol nedvességet kibocsátó készüléket használnak. A penész megjelenése három hónappal a termék megvásárlása után.
 • Az ügyfél hibája miatti hibás méretű vagy modellű matrac /fedőmatrac, ágykeret/ kicsomagolás után nem cserélhető ki.
 • A fogyasztó fizikai, és egészségi állapotával kapcsolatosan eredő elváltozásokért nem vállaljuk a felelősséget.
 • A besüppedés foka és a visszaállási időben bekövetkezett természetes változás, a hosszan tartó használat eredményeként, ha a változás nem hat a matrac /fedőmatrac, ágykeret/ minőségére és funkcionalitására.
 • A garancialevélben leírt matrac /fedőmatrac/, ágykeret/ használatára és karbantartására vonatkozó utasítások nem betartása. A garancia nem érvényes az esetben, ha a termék nincs tökéletes higiénikus állapotban vagy fizikai rendellenességei vannak, amelyek a termék szabálytalan használatának a következményei, a karbantartási/ használati utasítások be nem tartása következtében.
 • Amikor vásárláskor nincsenek figyelembe véve speciális igények [Egészségügyi problémák, extra terhelhetőség, súlyhatár]
 • Amikor a Vevő nem együttműködő a garanciális ügyintézéskor.
 • Amikor az ügyfél nem mutatja be a számla másolatát, vagy az eladás dátumán kapott pénztári nyugtát.
 • Abban az esetben, ha a matracot /fedőmatrac/ nem védték matracvédővel, lepedővel, vagy takaróval a károsodás vagy szennyeződés megelőzésének érdekében.
 • Ha a terméket nem védték, az eladó visszautasíthatja az ügyfél cserére vagy javításra vonatkozó kérését.A joggal felmerült igény esetén a termék javításra kerüI, illetve a szerviz döntése esetén kicseréljük.

Amennyiben a vevő értékesebb matracot választ, a vásárláskori bruttó eladási érték és az értékesebb matrac bruttó eladási értéke közötti különbözetet a vevő kiegyenlíti. Ha modell váltás miatt ugyanazt a modellt nem tudunk biztosítani, azonos kategóriàjú termékre cseréljük.

A törvény által előírt garanciális időn (100.00 forintos értékhatárig egy év, 100.00 – 250.000 forintig 2 év, 250.000 forint érték felett 3 év) túl a forgalmazó a saját hatáskörében dönt, felülbírálati szerv nélkül. A nem jogos garanciális igény esetén a kiszállási díjat a kérelmező fizeti. A garanciális szolgáltatások a kötelező jótállási idő alatt díjmentesek.

Ezt követően a gyártói szavatosság alatt lép érvénybe az időarányos szavatosság, ami a szavatossági idovel és a vásárlás óta eltelt használati idővel arányosan lehet kiszámolni a következő módon.

J=(M/TIX(T-Th) (egy hónapra érvényes összeg szorozva a fei nem használt hónapok számával, Ahol a J: az időarányos jótállási összeg mértéke

M : az áru vásárláskori értéke

T: a jótállási és szavatossági idő hónapokban kifejezve Th: a használat ideje a vásárlás óta hónapokban.

270/2020. (VI. 12.) Korm. Rendelet szerint a jótáll A jótállás időtartama:

A 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, a  250 000 forint eladási ár felett három év. Figyelem! A kötelező jótállási időn túli garanciális probléma kizárólag a Gyártó ügyfélszolgálat hatáskörébe tartozik. A garanciális reklamáció bejelentése a következő telefonszámra illetve címre történhet:

A szavatossági igény érvényesítésének feltétefe:

A reklamáció bejelentése a következő telefonszámra illetve címre történhet a Jótállási jegy és a vásárlást igazoló számlával együtt:

T-Textil Kft • 7ó24 Pécs, Álmos u. 3. • Telefon/fax.: +36 20 2764023 • info@netmatrac.hu

Cresta Social Messenger